ايران کنکور  
  |  خانه  |  اخبار  |  مقالات  |  همکلاسيها  |  گفتگو  | تماس با ما  |
   اخبار
زمان و مكان توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته كنكور اعلام شد

زمان و مكان توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 1384 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، كارنامه اوليه كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1384، فرم انتخاب رشته و دفترچه راهنماي انتخاب رشته طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه 17 و 18 مرداد براساس سال تولد و شماره شناسنامه در مراكزي كه كارت خود را دريافت كرده‌اند، توزيع مي‌شود.

فرم انتخاب رشته تكميل شده داوطلبان نيز در روزهاي جمعه و شنبه 21 و 22 مرداد ماه از ساعت 9 تا 12 و 14 تا 20 در همان محل توزيع كارنامه تحويل گرفته مي‌شود.

آن دسته از داوطلباني كه به دلايلي موفق نشدند در روزهاي 17 و 18 مرداد ماه كارنامه و فرم انتخاب رشته خود را دريافت كنند، مي‌توانند در صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه 19 مرداد ماه نيز نسبت به دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته خود اقدام كنند.

اين دسته از داوطلبان نيز بايد فرم تكميل شده خود را حداكثر تا ساعت 20 روز شنبه 22 مرداد ماه به همان باجه دريافت كارنامه تحويل دهند.

شايان ذكر است، كليه داوطلبان واجد شرايط انتخاب رشته مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش نيز كه كارنامه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم هستند، بايد براي انتخاب رشته، نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي اين مراكز اقدام كنند.

داوطلباني كه در صبح روز دوشنبه 17 مرداد ماه (خواهران متولد سال 1362 از شماره شناسنامه 3289 تا آخر و هم چنين متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 3379) كارنامه و فرم انتخاب رشته خود را از دانشگاه تهران دريافت مي‌دارند، با توجه به برگزاري نماز جمعه در دانشگاه تهران بايد فرم انتخاب رشته تكميل شده خود را بعدازظهر روز جمعه 21 مرداد ماه از ساعت 14 الي 20 به همان باجه‌اي كه در دانشگاه تهران دريافت داشته‌اند، تحويل دهند.

زمان توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كليه داوطلبان كشور به جز شهر تهران عبارت است از:

كليه خواهران و برادران متولد سال 66 و بعد از آن از ساعت 7 تا 12 روز دوشنبه 17 مرداد

كليه خواهران و برادران متولد سال 65 از ساعت 14 تا 20 روز دوشنبه 17 مرداد‌

كليه متولدين سالهاي 63 و 64 از ساعت 7 تا 12 روز سه شنبه 18 مرداد

كليه متولدين سال 62 و بعد از آن از ساعت 14 تا 20 روز سه شنبه 18 مرداد

جدول نشاني محل توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1384 براي داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي‌ و فني،‌ علوم ‌تجربي، ‌علوم ‌انساني، ‌هنر و زبانهاي خارجي كه محل اقامت آنان بر اساس بند 33 برگ تقاضانامه ثبت نام شهرستان تهران و يا شميرانات مي‌باشد:

حوزه خواهران

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

صبح دوشنبه: كليه متولدين سال 1355 و سالهاي قبل آن و متولدين سال 1356 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 5049

عصر دوشنبه: متولدين سال 1356 از شماره شناسنامه 5050 تا آخر و كليه متولدين سالهاي 1357، 1358 و همچنين متولدين سال 1359 از شماره شناسنامه 1 تا 19569

صبح سه شنبه: متولدين سال 1359 از شماره شناسنامه 19570 تا آخر و كليه متولدين سال 1360 و همچنين متولدين سال 1361 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 2920

عصر سه شنبه: متولدين سال 1361 از شماره شناسنامه 2921 تا آخر و همچنين متولدين سال 1362 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 3288

دانشگاه تهران

صبح دوشنبه: متولدين سال 1362 از شماره شناسنامه 3289 تا آخر و همچنين متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 3379

عصر دوشنبه: متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 3380 تا شماره شناسنامه 34332

صبح سه شنبه: متولدين سال 1363 از شماره شناسنامه 34333 تا آخر و همچنين متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4241

عصر سه شنبه: متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 4242 تا شماره شناسنامه 11868

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

صبح دوشنبه: متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 11869 تا شماره شناسنامه 17270

عصر دوشنبه: متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 17271 تا آخر و همچنين متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 57

صبح سه شنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 58 تا شماره شناسنامه 4384

عصر سه شنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 20336 تا شماره شناسنامه 22805

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

صبح دوشنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 22806 تا شماره شناسنامه 28544

عصر دوشنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 28545 تا شماره شناسنامه 48169

صبح سه شنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 48170 تا آخر و همچنين متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4391

عصر سه شنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 4392 تا شماره شناسنامه 22522

دانشگاه تربيت معلم تهران

صبح دوشنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 22523 تا شماره شناسنامه 29474

عصر دوشنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 29475 تا شماره شناسنامه 36227

صبح سه شنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 36228 تا شماره شناسنامه 48542

عصر سه‌شنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 48543 تا آخر و همچنين كليه متولدين سال 1367 و سالهاي بعد از آن

حوزه برادران

دانشگاه علم و صنعت ايران

صبح دوشنبه: كليه متولدين سال 1358و سالهاي قبل از آن و هم چنين متولدين سال 1359 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 6675

عصر دوشنبه: متولدين سال 1359 از شماره شناسنامه 6676 تا آخر و كليه متولدين سالهاي 1360 و 1361 و هم چنين متولدين سال 1362 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 27784

صبح سه‌شنبه: متولدين سال 1362 از شماره شناسنامه 27785 تا آخر و كليه متولدين سال 1363 و هم چنين متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 5030

عصر سه شنبه: متولدين سال 1364 از شماره شناسنامه 5031 تا آخر و همچنين متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 4328

دانشگاه صنعتي شريف

صبح دوشنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 4329 تا شماره شناسنامه 16897

عصر دوشنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 16898 تا شماره شناسنامه 24739

صبح سه شنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 24740 تا شماره شناسنامه 50892

عصر سه شنبه: متولدين سال 1365 از شماره شناسنامه 50893 تا آخر و همچنين متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 1 تا شماره شناسنامه 11223

دانشگاه صنعتي اميركبير

صبح دوشنبه: ‌متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 11224 تا شماره شناسنامه 27904

عصر دوشنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 27905 تا شماره شناسنامه 34798

صبح سه‌شنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 34799 تا شماره شناسنامه 48341

عصر سه‌شنبه: متولدين سال 1366 از شماره شناسنامه 48342 تا آخر و همچنين كليه متولدين سال 1367 و سالهاي بعد از آن

دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در بزرگراه جلال آل احمد جنب دانشگاه تربيت مدرس نرسيده به بيمارستان شريعتي، دانشگاه تهران در خيابان انقلاب، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران در بزرگراه شهيد دكتر چمران، خيابان جلال آل احمد روبروي كوي نصر، دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در خيابان وليعصر (عج) تقاطع ميرداماد روبروي ساختمان اسكان، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميدان توحيد اول خيابان نصرت شرقي، دانشگاه تربيت معلم تهران در خيابان شهيد مفتح شماره 49 ‍(حوزه‌هاي خواهران)، دانشگاه علم و صنعت ايران در ميدان رسالت خيابان هنگام خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه صنعتي شريف در خيابان آزادي درب اصلي دانشگاه و دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك سابق) در خيابان حافظ مقابل خيابان سميه (حوزه‌هاي برادران) قرار دارد.

وب سايت ایسنا ۱۵ مرداد ۱۳۸۴
   

پارس کليک - موسسه رسانه پرداز پارس. همه حقوق محفوظ است.