ايران کنکور  
  |  خانه  |  اخبار  |  مقالات  |  همکلاسيها  |  گفتگو  | تماس با ما  |
   اخبار
نرخ کتب درسی کلیه مقاطع اعلام شد

قیمت کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید اعلام شد که به طور میانگین نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است.به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، قیمت مجموع کتابهای سال اول ابتدایی 15 ریال ( فارسی بخوانیم 4 هزار و 600 ریال، فارسی بنویسیم 2 هزار و 800 ریال، ریاضی 3 هزار و 200 ریال، علوم یک هزار و 900 ریال، قرآن 2 هزار و 500 ریال)، مجموع کتابهای پایه دوم ابتدایی 22 هزار ریال(فارسی بخوانیم 5 هزار و 500 ریال، فارسی بنویسیم 3 هزار و 100 ریال، ریاضی 3 هزار و 100 ریال، علوم 2 هزار و 800 ریال، هدیه آسمانی 2 هزار و 400 ریال، کار هدیه آسمانی یک هزار و 100 ریال، قرآن 4 هزار ریال)، مجموع کتابهای پایه سوم ابتدایی 29 هزار ریال (فارسی بخوانیم 5 هزار و 800 ریال، فارسی بنویسیم 3 هزار و 100 ریال، ریاضی 3 هزار و 800 ریال، علوم 4 هزار ریال، هدیه آسمانی 2 هزار و 900 ریال، کار هدیه آسمانی 2 هزار و 500 ریال، قرآن 5 هزار و 300 ریال و علوم اجتماعی یک هزار و 600 ریال)، مجموع کتابهای پایه چهارم ابتدایی 24 هزار ریال(فارسی بخوانیم 6 هزار و 100ریال، فارسی بنویسیم یک هزار و 900 ریال، ریاضی 3 هزار و 700 ریال، علوم 2 هزار و 200 ریال، هدیه آسمانی 3 هزار و 100 ریال، کار هدیه آسمانی یک هزار و 500 ریال، قرآن 2 هزار و 800 ریال و علوم اجتماعی 2 هزار و 700 ریال) و مجموع کتابهای پایه پنجم ابتدایی 25 هزار ریال( فارسی بخوانیم 6 هزار و 400 ریال، فارسی بنویسیم یک هزار و 800 ریال، ریاضی 3 هزار و 300 ریال، علوم 2 هزار و 300 ریال، هدیه آسمانی 4 هزار ریال، کار هدیه آسمانی یک هزار و 600 ریال، قرآن 2 هزار و 700 ریال و علوم اجتماعی 2 هزار و 900 ریال) ریال است.

این گزارش می‌افزاید: مجموع 12 جلد کتاب سال اول راهنمایی 33 هزار و 600 ریال، مجموع 12 جلد کتاب دوم راهنمایی 32 هزار و500 ریال، مجموع 13 جلد کتاب سال سوم راهنمایی برای دانش‌آموزان پسر35 هزار و 200 ریال و مجموع 12 جلد کتاب سال سوم راهنمایی برای دانش‌آموزان دختر 33 هزار و 100 ریال است.

بر اساس این گزارش، قیمت مجموع 11 جلد کتاب سال اول نظام جدید 29 هزار و 500 ریال، مجموع 13 جلد کتاب سال دوم تجربی 44 هزار و 300 ریال، مجموع 13 جلد سال دوم ریاضی 43 هزار و 100 ریال، مجموع 13 جلد کتاب سال دوم انسانی 49 هزار و 700 ریال، مجموع 12 جلد کتاب سال سوم تجربی 38 هزار ریال، مجموع 13 جلد کتاب سال سوم ریاضی 42 هزار و 100 ریال و مجموع 14 جلد کتاب سال سوم انسانی 46 هزار و 500 ریال است.طبق این گزارش قیمت کتب پیش‌دانشگاهی در کتاب‌‏های عمومی کتاب زبان و ادبیات فارسی (1 و 2) 3 هزار و 800 ریال، انگلیسی (1 و 2) 3 هزار و 500 ریال و بینش اسلامی (1 و 2) 2 ‏هزار و 400 ریال است.

در رشته علوم تجربی کتاب زیست شناسی (1و2) 6 هزار و 100 ریال، فیزیک (1و2) 4 هزار و 400 ریال، شیمی (1و2) 3 هزار و 800 ریال، علوم زمین 3 هزار و 300 ریال و ریاضی عمومی (1و2) 2 هزار و 500 ریال است.

در رشته ریاضی فیزیک کتاب فیزیک (1و2) 5 هزار و 200 ریال، هندسه تحلیلی و جبر خطی 3 هزار و 100 ریال، حساب دیفرانسیل (1و2) 2 هزار و 800 ریال و ریاضیات گسسته یک‌ ‏هزار و 500 ریال است.

در رشته علوم انسانی کتاب تاریخ شناسی 3 هزار و 700 ریال، عربی (1و2) 2 هزار و 500 ریال، جغرافیا 2 هزار و 600 ریال، ادبیات، ریاضی پایه 2 هزار و 100ریال، ‏علوم اجتماعی 2 هزار ریال و فلسفه یک‌ ‏هزار و 900 ریال است.

در کتب پیش‌دانشگاهی رشته هنر کتاب آشنایی با میراث فرهنگی 6 هزار و 200 ریال، سیر هنر در تاریخ (2) 5 هزار ریال، انسان و فضا 4 هزار و 700 ریال، کارگاه هنر (1) 4 هزار و 100 ریال، کارگاه هنر (2) 3 هزار ریال، سیر هنر در تاریخ (1)2 هزار و 900 ریال، هنر و ادب فارسی 2 هزار و 800 ریال، هنر خوشنویسی 6 هزار و 800 ریال، هنر نگارگری 4 هزار و 300 ریال، آموزش هنر حل مسئله 4 هزار و 500 ریال، مهارت‌های پایه ریاضی یک هزار و 600 ریال، برنامه‌ریزی تحصیلی و شغلی 4 هزار و 800 ریال است.

گفتنی است کتابهای فارسی بخوانیم و فارسی بنویسیم در پایه ابتدایی، کتاب آموزش حرفه‌وفن پایه اول راهنمایی، در دوره دبیرستان (تعلیمات دینی پایه اول متوسطه، دینی و قرآن 3، تاریخ معاصر ایران، تاریخ ایران و جهان 2 رشته انسانی و جامعه شناسی 2 )، در دوره پیش‌دانشگاهی نیز کتابهای معارف اسلامی و تاریخ شناسی تغییر کرده‌اند.

موسسه فرهنگي هنری تدبير ۲۹ مرداد ۱۳۸۵
   

پارس کليک - موسسه رسانه پرداز پارس. همه حقوق محفوظ است.