ايران کنکور  
  |  خانه  |  اخبار  |  مقالات  |  همکلاسيها  |  گفتگو  | تماس با ما  |
   اخبار
تحصیل دانشجویان محجبه اخراجی درایران

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم‌, تحقیقات و فناوری گفت:دانشجویان دختر محجبه اخراجی از دانشگاه های خارجی می توانند در ایران تحصیل کنند .
 
مسلمی نائینی افزود:این بورسیه براساس مصوبه شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی ویژه دانشجویان مسلمان محجبه ایرانی و خارجی اخراج شده از دانشگاههای خارجی است.

وی گفت:دانشجویان علا‌قه مند با مراجعه به سفارتخانه های ایران در خارج‌از کشور و ارائه مدارک برای تحصیل در ایران اقدام کنند.

مسلمی نائینی با بیان اینکه برای نقل و انتقال دانشجویان خارج از کشور شورای انتقال دانشجو تشکیل شده است افزود: این شورا تاکنون با پذیرش‌5 دانشجو که به علت حفظ حجاب از دانشگاههای خارجی اخراج شده اند موافقت کرده است .

IRIB ۳۰ مرداد ۱۳۸۵
   

پارس کليک - موسسه رسانه پرداز پارس. همه حقوق محفوظ است.